Předseda představenstva družstva a Bohemia Hop, a.s. Zdeněk Rosa spolu s vedoucím závodu zpracování chmele družstva p. Milanem Strnadem jednali při své pravidelné návštěvě Japonska s velvyslancem ČR v Tokiu ing. Tomášem Dubem a obchodním radou ing. Sauerem. Pan velvyslanec byl seznámen s historií obchodu s českým chmelem do Japonska a také s aktuální situací a pozicí českého chmele v Japonsku.