Charakter počasí v prvním čtvrtletí roku 2023 se vyznačoval vyšší průměrnou měsíční teplotou v měsíci lednu a to jak oproti roku 2022, tak i oproti dlouhodobému normálu. Maximální teplota v lednu dosáhla na Žatecku 16,5°C. Letošní únor pak byl skoro o dva stupně chladnější než rok 2022, ale březen naopak o dva stupně teplejší. Dá se tedy konstatovat, že teplotně bylo první čtvrtletí rozkolísané i když v každém měsíci průměrná měsíční teplota poměrně vysoko překračovala dlouhodobý normál.

Zpráva ke stažení