První dvě dekády měsíce července byly z hlediska klimatických podmínek pro vývoj chmele velmi nepříznivé. Tyto dekády se vyznačovaly velice horkýma suchým podnebím. Teprve ve třetí dekádě se podmínky zlepšily. Klesly vysoké teploty a přidaly se i srážky, které ale měly bouřkový charakter. Silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami v některých lokalitách poškodily stávající porosty včetně konstrukcí.
 

Zpráva ke stažení