BOHEMIA HOP, a.s. se účastní jako vystavovatel a vystupující na výstavě Beviale Mexico Especial 2021, která probíhá ve dnech 16., 23. a 30.března. Zástupci BOHEMIA HOP jsou účastníkům k dispozici on-line po dobu výstavy a zároveň 23.3. v rámci kulatého stolu věnovanému nejnovějším trendům v českém chmelařství a také v rámci přednášky 30.3. o situaci v českém chmelařství v roce 2021.

Beviale Mexico eSpecial 2021
Bohemia Hop at Beviale Mexico