Dne 25. března 1991 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost BOHEMIA HOP, a.s.

BOHEMIA HOP, a.s. navázala v roce 1991 na činnosti v mezinárodním obchodu s českým chmelem z předcházejících desetiletí, kdy byl Žatecký chmel obchodován celosvětově pod známkou BOHEMIAHOP – CZECHOSLOVAKIA.

Prvním předsedou představenstva BOHEMIA HOP, a.s. a zároveň předsedou družstva CHMELAŘSTVÍ byl František Chvalovský starší. Prvním ředitelem společnosti byl zvolen Ing. Jaroslav Kareš.

Současné představenstvo pracuje ve složení Mgr. Zdeněk Rosa (předseda představenstva), Ing. Jiří Mašek (místopředseda), Ing. Lubomír Vent, Ing. Pavel Řepík, Ing. Radek Gregor, Ing. Jaroslav Navrátil a Josef Fric. Obchodním ředitelem společnosti je Ing. Vladimír Šeretka.

Na podzim 1991 přijeli podle zápisu představenstva na přejímku chmele do společnosti BOHEMIA HOP, a.s. například zástupci pivovarů Kirin, Sapporo, Alken-Maes, Interbrew, Guiness nebo BRAU AG.

Mezi hlavní trhy, kam BOHEMIA HOP, a.s. český chmel vyvážela, patřily v roce 1991 Japonsko, USA, Brazílie, Belgie, Velká Británie, Rakousko, Německo a Švédsko. Podíl Japonska a USA tvořil v roce 1991 přes 64 % vývozu. 

 

V posledních dvaceti letech se dostala mezi hlavní trhy pro český chmel vedle výše zmíněných zemí Čína a důležitým trhem je také Rusko. Celková produkce piva se ve světě blížila k 1,2 mld. hl, v roce 2019 to byl již 1,9 mld. hl.

V posledních 30 letech vyvezla společnost BOHEMIA HOP český chmel přímo do 69 zemí světa a významným trhem je samozřejmě Česká republika, protože český chmel je základem českého piva.

BOHEMIA HOP, a.s. je dceřinou společností CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, jehož členy jsou pěstitelé chmele ze všech tří chmelařských oblastí České republiky. BOHEMIA HOP je tedy součástí uceleného řetězce služeb pro české pěstitele chmele, který ve Družstvu tvoří závody zpracování a skladování chmele, výroby chmelařské mechanizace, výstavby chmelnic a nákupu chmele.

BOHEMIA HOP, a.s. pokrývá svými dodávkami jak zahraniční tak tuzemské pivovary. Společnost velmi úzce spolupracuje se všemi mezinárodními pivovarskými skupinami a také se segmentem malých pivovarů. Český chmel společnost pravidelně prezentuje na světových nápojových výstavách i přímo u pivovarů. Pravidelně spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství a zemědělskými diplomaty, Svazem pěstitelů chmele České republiky, ale také s pivovarskými svazy, kde jsme aktivním členem.

Hlavní nabídka společnosti je soustředěna na české odrůdy chmele Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Premiant, Kazbek, Agnus, Bohemie, Harmonie, Rubín a Saaz Late. Ve spolupráci s Chmelařským institutem, s.r.o. aktivně a soustavně pracujeme na představování dalších českých odrůd pivovarům. Mezi nové odrůdy patří odrůdy vyšlechtěné na nízké konstrukce Country a Blues, i nová řada jemných aromatických chmelů Saaz Comfort, Saaz Brilliant a Saaz Shine.

Mimořádná a stálá pozornost je věnována jak kvalitě dodávaného chmele, tak kvalitě služeb pivovarům. Dlouhou řadu let je již BOHEMIA HOP, a.s. certifikována dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. V rámci CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec se dále jedná o certifikaci HACCP, FDA, Biokont nebo Kosher. Obě společnosti procházejí pravidelnými audity mezinárodních pivovarských skupin.

BOHEMIA HOP, a.s. má nejen dlouholeté zkušenosti, ale také velmi pracovitý tým, který každý den řeší potřeby pivovarů na celém světě.

Aktuální informace o činnosti společnosti lze sledovat na webu www.bohemiahop.cz nebo na instagramu bohemiahop_official - #bohemiahop.

Pivovarům a český pěstitelům tímto velmi děkujeme za spolupráci a dlouholetou důvěru a věříme, že další roky čekají obor opět dobré zprávy.