Plocha chmele v České republice zůstává stabilní

Podle ÚKZÚZ je evidovaná plocha chmele v České republice k 30.4.2021 ve výši 4988 ha což je o 22 ha více než sklizňová plocha roku 2020.

Největší podíl plochy má Žatecká chmelařská oblast – 3834,5 ha (76,9 %), druhá v rozloze je Tršická chmelařská oblast se 631,4 ha (12,6 %) a třetí je Úštěcká chmelařská oblast s 521,7 ha (10,5 %).

V rámci odrůd zůstává dominantní odrůda Žatecký poloraný červeňák se 4199 ha (84,2 %), následována odrůdami Sládek – 374 ha (7,5 %) a Premiant - 217 ha (4,4 %). K meziročním nárůstům plochy došlo u odrůd Premiant, Sládek a Agnus. Mírný pokles plochy nastal u odrůdy Kazbek. Vysázeny byly také nové české aromatické odrůdy Saaz Brilliant, Saaz Comfort a Saaz Shine.

Pozitivní zprávou je, že čeští pěstitelé dále pokračují v obnovách ploch chmele k zajištění stability výnosů a plocha výsazů je téměř 280 ha.

Plochy2021 cz