Podle oficiální zprávy ÚKZUZ vydané 1. prosince 2022 celková produkce chmele v roce 2022 v ČR dosáhla 4 452 tun. Ve srovnání s ročníkem 2021, který byl výnosově nadprůměrný, došlo ke snížení produkce chmele o 3 853,38 t (v roce 2021 bylo sklizeno 8 305,72 t), což je meziroční pokles o 46,39 %.

Vegetace byla charakteristická dlouhými suchými obdobími spojenými s vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými, intenzivními srážkami. Větší srážky většinou bouřkového charakteru byly na některých lokalitách zaznamenány až během druhé a především pak začátkem třetí dekády měsíce srpna, ale ty již neovlivnily vývoj a dozrávání chmelových rostlin, ale naopak zkomplikovaly pěstitelům sklizeň.

Ve sklizňovém roce 2022 zaznamenala odrůda Žatecký poloraný červeňák lehce podprůměrnou hodnotu obsahu alfa hořkých látek z pohledu jak pětiletého tak desetileté průměru. Hodnoty alfa hořkých látek ostatních odrůd se pohybovaly kolem dlouhodobých průměrů.

Zpráva ke stažení