Předposlední březnový den se uskutečnila tradiční pivovarsko-chmelařská konference „Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví“, která je každoročně organizovaná společností Bohemia Hop, a.s. ve spolupráci s Chmelařským institutem, s.r.o. (CHI)

Přestože termín akce následoval jen pár dní po Jarní ceně sládků na Zvíkově, celkový počet přihlášených odborníků napříč pivovarnickým průmyslem byl na hranici kapacity konferenčního sálu CHI.

Po panelu přednášek a odborných degustací využila většina přítomných možnost návštěvy nově instalovaného minipivovaru v prostorách původního Žateckého pivovaru, návštěvu pivovarského muzea, a více než 80 účastníků zůstalo i na závěrečnou „after party“, která se konala v restauraci Chrámu chmele a piva.

Souhrnná zpráva z akce včetně tematického zaměření a výsledků degustací bude brzy k dispozici na stránkách Bohemia Hop.