Plocha chmele v České republice se podle údajů ÚKZÚZ k 20.8.2023 meziročně snížila o necelých 83 ha (tj. o 1,67 %) na 4859,9 ha.

Snížila se sklizňová plocha Žateckého poloraného červeňáku o 88, 3 ha na 4047,3 ha, rovněž se snížila plocha odrůdy Premiant o 15,9 ha na 196,9 ha. Naopak se zvýšila plocha odrůdy Sládek o 12,8 ha na 410,2 ha a odrůdy Agnus o 7,5 ha na aktuálních 78 ha.

Výsazy nových chmelnic se oproti loňskému roku snížily o 48,4 ha na 211,6 ha.

Zdroj: Aktuální plochy chmelnic v České republice (ÚKZÚZ) (eagri.cz)