Představenstvo společnosti Bohemia Hop, a.s., IČ: 14865602 se sídlem Žatec, Mostecká 2580, PSČ 43801 podle ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článku 11 stanov společnosti svolává valnou hromadu, která se bude konat 25. 10. 2023 od 13:00 hodin.

Pozvánka