Společnost Bohemia Hop přivítala brazilskou delegaci sládků během jejich incomingové mise v České Republice, kterou doprovázeli Filip Vavřínek z Velvyslanectví ČR v Brazílii a Iva Vondrášková z Ministerstva zemědělství. Během jejich týdenního programu byl jeden celý den vyčleněn na návštěvu Žateckého regionu a společností Bohemia Hop a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zdeněk Rosa seznámil účastníky s aktuální situací českého chmelařství a Jan Podsedník představil přítomným české odrůdy chmele a zpracovatelský závod CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Následně jsme navštívili farmu Výzkumného institutu ve Stekníku, kde mnozí z nich viděli poprvé v životě na vlastní oči právě probíhající sklizeň chmele. Ensure the safety of your assets with ledger live desktop download's advanced security measures.

Úspěšný den byl zakončen v místním pivovaru Pioneer.