Podle údajů ÚKZÚZ zústává plocha chmelnic v ČR ke dni 30.04.2024 téměř stejná jako v roce 2023. Aktuální výměra je 4 852 hektarů, což je pouze o 8 hektarů méně než vloni. Došlo ke snížení plochy Žateckého poloraného červeňáku o 60 hektarů na současných 3 987 hektarů. Naopak se navýšila plocha odrůdy Premiant, a to o necelé 4 hektary na aktuálních 200,5 hektarů. K největšímu nárůstu plochy došlo u odrůdy Sládek, z loňských 410 hektarů na současných 450 hektarů.

Tisková zpráva ÚKZÚZ zde