Ve dnech 11. až 13. června se zástupce Bohemia Hop účastnil významného jihoamerického veletrhu zaměřeného na pivovarnictví, který se konal v brazilském Sao Paulo. Společně s naším distributorem jsme představili české odrůdy. Kromě tradičních chmelů se návštěvníci veletrhu seznámili i s odrůdami, které nejsou zatím na brazilském trhu příliš známé. Na veletrh se registrovalo 8.500 expertů ze 150 různých společností.

Během veletrhu jsme navázali kontakty se zástupci Svazu pěstitelů chmele v Brazílii, kteří projevili velký zájem o stroje na sklizeň a pěstování chmele české provenience. Tyto technologie by mohly výrazně podpořit rozvoj kvality a produkce lokálních surovin, a tím přispět k rozvoji místního pivovarnického průmyslu. V Brazílii se pěstoval chmel v roce 2023 na přibližně 112 ha s produkcí 88 tun.

Naše účast na tomto veletrhu byla velmi úspěšná a věříme, že nově navázané kontakty a představené produkty přinesou dlouhodobý prospěch jak naší společnosti, tak i našim brazilským partnerům a pivovarníkům.