ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) zveřejnil začátkem prosince konečné výsledky sklizně roku 2014. Celková sklizeň dosáhla 4 843 t chmele s průměrným výnosem za všechny odrůdy 1,05 t.ha-1. Největší meziroční pokles byl zaznamenán u odrůdy  ŽPČ v Žatecké oblasti, kde množství sklizeného chmele bylo o 1 152 t menší než v předchozím roce. Tím dosáhl výnosu pouze 0,91 t.ha-1 ve srovnání s 1,31 t.ha-1roce 2014.

Celková produkce se proti předchozímu roku snížila o 1 359 t, vzhledem ke sklizni 2013 je nižší o 487 t.

 

Zpráva ke stažení