Bohemia Hop, a.s. prezentovala český chmel na akci pořádané Ministerstvem zemědělství ČR a Honorárním konzulátem ČR v Sapporu za přispění pivovaru Sapporo, Svazu pěstitelů chmele, EAT, Ohnishi Shoji a VŠCHT pro zástupce japonských pivovarů a minipivovarů z regionu Hokkaido a Tohoku.


Tento seminář navázal na předchozí akce pro japonské pivovary, kde Bohemia Hop s podporou Ministerstva zemědělství představila české odrůdy chmele a jejich využití v pivovarnictví na seminářích v Tokiu v roce 2019 a Sakai v roce 2022.
Na slavnostním zahájení v Park Hotelu v Sapporu přivítal hosty Honorální konzul ČR v Sapporu, pan Masahiro Nomura. Na něj prezentací o České republice, českém zemědělství, potravinářství a zahraničním obchodu navázala zemědělská diplomatka v Japonsku, paní Irena Leopoldová. Následovala prezentace pana Koie z pivovaru Sapporo o jedinečnosti českého chmele a aktivitách pivovaru Sapporo v České republice, jako například projektu CCFS s dodavateli chmele pro CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Velmi zajímavé bylo také porovnání klimatických podmínek v průběhu roku v Žatci, Tokiu a Sapporu, kdy u teplot je Tokio celoročně několik stupňů nad Žatcem, ale Sapporo v zimě a na podzim výrazně pod Žatcem, ale od července do září jsou zde teploty vyšší. U srážek je Tokio celoročně výrazně vyšší než Žatec, ale Sapporo má od ledna do května podobné srážky, ale následně do konce roku úhrny nad 100 mm měsíčně, se srpnem okolo 170 mm. Na Hokkaidu nyní pěstují chmel 4 pěstitelé na cca 20 ha s hlavní odrůdou Little Star.
Na téma český chmel navázal film o českém chmelařství a průběhu chmelařského roku a přednáška předsedy družstva Zdeňka Rosy o historii a současnosti českého chmelařství se zaměřením na využití různých českých odrůd v pivovarnictví. Velmi důležitou součástí akce byla přednáška Tomáše Kinčla z VŠCHT, který přítomným podrobně vysvětlil specifika vaření českých piv se zaměřením jak na technologie, tak na postupy a zejména na význam surovin. U chmele byly představeny různé možnosti využití českých odrůd chmele jako pro použití na varně, tak pro studené chmelení.
V rámci programu proběhla degustace piv od českých pivovarů z českých odrůd chmele. Tato piva byla dovezena přímo z České republiky na tuto akci a účastníci akce měli možnost ochutnat piva z pivovarů Plzeňský Prazdroj, Hostivar, Pioneer, Pivoloď, Vinohradský pivovar, Pivovar Matuška, Porta Coeli a sv. Norbert.
Seminář byl promítán prostřednictvím MS Teams přihlášeným sládkům z celého Japonska.