Srážky spadly v letošním srpnu v první a třetí dekádě. Srážky byly většinou bouřkového charakteru a tak byly v různých lokalitách rozdílné. Srážky byly na úrovni 93,8 % dlouhodobého normálu. Průměrná měsíční teplota v měsíci srpnu byla 19,7°C a překročila tak dlouhodobý průměr o 1,3°C.
 

Zpráva ke stažení